a s o c i a t i a  r o m a n a  a  i n t e r p r e t i l o r  d e  c o n f e r i n t a

obiectivele ARIC  |  statutul ARIC  |  codul etic  |  conditii de lucru (recomandari)  |  contact 

  • recunoasterea statutului profesional al interpretilor de conferinta si includerea acestei profesiuni in COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania;
    profesionalizarea continua a interpretilor;
  • promovarea interpretilor tineri, competenti si capabili sa se autoperfectioneze;
  • asigurarea calificarii interpretilor cu mai putina experienta;
  • imbunatatirea permanenta a conditiilor de munca si a statutului social si profesional al interpretilor de conferinta;
  • largirea si consolidarea relatiilor pe plan national si international cu organizatii si asociatii profesionale similare, a caror traditie de conduita profesionala si buna practica este larg recunoscuta.

.