a s o c i a t i a  r o m a n a  a  i n t e r p r e t i l o r  d e  c o n f e r i n t a

obiectivele ARIC  |  statutul ARIC  |  codul etic  |  conditii de lucru (recomandari)  |  contact 

Pentru o mai buna desfasurare a activitatii de interpretariat si pentru o gestionare mai efcienta a relatiilor dintre interpreti si angajatori, Adunarea Generale a ARIC a adoptat un cod de etica si conduita profesionala. Acest document mentioneaza obligatiile ce le revin interpretilor membri in ARIC si organizatorilor de conferinta, respectiv firmelor ce intermediaza interpretii.
Pentru a consulta integral codul va rugam sa clicati pe icoana.
Pentru detalii va puteti adresa si secretariatului ARIC. Adresa de e-mail a secretariatului se gaseste pe pagina de contact.

.