a s o c i a t i a  r o m a n a  a  i n t e r p r e t i l o r  d e  c o n f e r i n t a

obiectivele ARIC  |  statutul ARIC  |  codul etic  |  conditii de lucru (recomandari)  |  contact 

Lipsa de reglemantari juridice si specificul muncii de interpretariat de conferinta pot adesea duce la disensiuni intre partile contractante (interpreti, organizatori, sau firme intermediare). De aceea, pe linga codul etic si de conduita profesionala, ARIC a adoptat si un set de recomandari pentru conditiile de lucru ale interpretilor. Sint incluse in acest document prevederi legate de actiunile in alte orase decit cele de domiciliu ale interpretilor, de durata zilei de lucru, de cazarea, transportul si masa interpretilor in timpul unor deplasari, s.a.m.d.
Pentru a consulta integral aceste recomandari va rugam sa clicati pe icoana.
Pentru detalii va puteti adresa si secretariatului ARIC. Adresa de e-mail a secretariatului se gaseste pe pagina de contact.

.